Comenius School Partnerships

Comenius School Partnerships are bi- and multilateral cooperation between schools in different European countries, focussing on common interests of the participating schools and helping them to work on a common project. In bilateral School Partnerships the grant covers the costs of a reciprocal class exchange. A recent study showed that Comenius School Partnerships help foreign language learning, improve ICT skills and foster intercultural awareness in schools. They also help create positive attitudes to learning among students and to new and collaborative teaching approaches among teachers.

http://ec.europa.eu

www.tpf.hu

A Comenius akció az oktatás első, érettségiig terjedő szakaszára összpontosít. Az óvodáktól a középiskolákig (a szakképző intézményeket is ideértve) minden közoktatási intézménynek nyújt pályázati lehetőségeket. Egyrészt az iskolai élet szereplőit (diákok, tanárok, iskolavezetés), másrészt az iskolán kívüli közösséget is érinti (pl. szülői szervezetek, civil szervezetek, önkormányzatok, üzleti szektor, társadalmi partnerek).

A Comenius akció célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást.

Kiemelten támogat néhány fontos általános célkitűzést, mint pl. a multikulturális környezetben történő tanulást, amely az európai állampolgárság sarokköve, a hátrányos helyzetű csoportok támogatását vagy az iskolai leszakadás elleni harcot.

Iskolai együttműködések

Az Iskolai együttműködések lehetővé teszik, hogy európai közoktatási intézmények nemzetközi együttműködés keretében együtt dolgozzanak valamilyen közös témán, mely lehet tanuló- vagy intézményközpontú. A munkába a lehető legtöbb osztályt/pedagógust bevonják, a témát az iskolák pedagógiai programjához illesztik. Többoldalú együttműködés esetében legalább 3 részt vevő országból 1-1 iskola dolgozik együtt. Bilaterális együttműködés keretében lehetőség van nagyobb létszámú diákcsoportok kölcsönös cseréjére is, amelyben minimum 12 éves diákok vehetnek részt.

www.tpf.hu