MI A COMENIUS 1?

Nemzetközi iskolai együttmőködések

A COMENIUS 1 akció a SOCRATES programban résztvevő államok közoktatási intézményei közötti partnerkapcsolatokat támogatja
- nemzetközi együttmőködésben
- egyenrangú partnerintézmények részvételével,
- egy közösen választott témában,
- folyamatos munkával,
- közös projekttermék elkészítésének céljával.
A Comenius 1 akcióban megpályázható tevékenységek hozzásegítik az iskolákat nemzetközi kapcsolataik bővítéséhez, ápolásához, ezen kívül általános célok megvalósítását segítik elő, mint pl.
- a tanári kar nyelvi és kommunikációs képességeinek és a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának erősítése,
- a projektmódszer meghonosítása,
- a sajátos tanulási igényő tanulók integrációjának elősegítése,
- a kommunikációs és információs technológiák alkalmazása a tanításban,
- a képességközpontú megközelítés
- a tantárgyközi ismeretek oktatásának előtérbe állítása,
- valamint az iskola közelítése a munka világához.

A COMENIUS 1-ben három projekttípus támogatható:

  • COMENIUS Iskolai Projektek
  • COMENIUS Nyelvi Projektek
  • COMENIUS Iskolafejlesztési Projektek

COMENIUS Nyelvi Projektek
Célja, hogy a közoktatási intézményekben tanuló fiatalokat az idegen nyelvek tanulásra ösztönözze és az elsajátított nyelv aktív használatát támogassa.
Jellemzői:

  • két ország partnerintézményeiből fiatalok egy-egy csoportja vesz részt;
  • a fiatalok közösen kidolgoznak egy témát, amely kapcsolódik képzési programjukhoz;
  • megismerik és tanulják a partner ország (jelen esetben Belgium-holland) nyelvét
  • a tanulócsoportok látogatást tesznek egymás intézményeihez, így az idegen nyelvet új környezetben, képzésükkel és szakmájukkal közvetlen összefüggésben, érdeklődésüknek megfelelően használják.

A csereút időtartama legalább 14 nap (utazással együtt). A csereúton minimum 10 fős, legalább 14 éves fiatalokból álló csoportok vehetnek részt.