MI A COMENIUS 1?

 

Nemzetközi iskolai együttműködések

A COMENIUS 1 akció a SOCRATES programban résztvevő államok közoktatási intézményei közötti partnerkapcsolatokat támogatja
- nemzetközi együttműködésben
- egyenrangú partnerintézmények részvételével,
- egy közösen választott témában,
- folyamatos munkával,
- közös projekttermék elkészítésének céljával.
A Comenius 1 akcióban megpályázható tevékenységek hozzásegítik az iskolákat nemzetközi kapcsolataik bővítéséhez, ápolásához, ezen kívül általános célok megvalósítását segítik elő, mint pl.
- a tanári kar nyelvi és kommunikációs képességeinek és a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának erősítése,
- a projektmódszer meghonosítása,
- a sajátos tanulási igényű tanulók integrációjának elősegítése,
- a kommunikációs és információs technológiák alkalmazása a tanításban,
- a képességközpontú megközelítés
- a tantárgyközi ismeretek oktatásának előtérbe állítása,
- valamint az iskola közelítése a munka világához.

A COMENIUS 1-ben három projekttípus támogatható:

COMENIUS Nyelvi Projektek
Célja, hogy a közoktatási intézményekben tanuló fiatalokat az idegen nyelvek tanulásra ösztönözze és az elsajátított nyelv aktív használatát támogassa.
Jellemzői:

A csereút időtartama legalább 14 nap (utazással együtt). A csereúton minimum 10 fős, legalább 14 éves fiatalokból álló csoportok vehetnek részt.